16-06-08

Wandelroute Betekom

Vorsdonkboswandeling

Afstand 9,5km

Vertrek: parking naast Demerbrug - Betekom
Ter hoogte van kasteel de Rivieren - Gelrode
Bewegwijzering: zeshoekige bordjes- rode kleur

Routebeschrijving

We volgen de Demer stroomafwaarts langs de linkeroever op het met steenslag verhard wandelpad. We bevinden ons hier op de grens van Betekom, Gelrode en Rotselaar. Na ongeveer 1,5km stappen , ter hoogte van een scherpe bocht in de rivier, verlaten we de verhoogde Demerdijk. Een betonnen trapje brengt ons in de Demerbroeken en kiezen rechtsaf een avontuurlijk wandelpad . Het loopt  dwars door een waterrijk bosgebied. Zoals je zal bemerken, hebben de gronden hier een roestbruine kleur. De aanwezigheid van de Heikantberg die zich links in het zuiden verheft, met zijn ondergrond van ijzerzandsteen is hier niet vreemd aan. De zware kleigrond is hier zeer vruchtbaar.Vroeger werd hier intensief aan landbouw gedaan maar stelselmatig heeft de boer zijn gronden prijsgegeven aan de natuur.
We vervolgen het smal geworden pad in een dicht populierenbos waar ook verdwaalde eiken hun plaatsje opeisen. We voelen ons een beetje ontdekkingsreiziger wanneer we, onder laaghangende takken van dicht struikgewas, het smalle, vaak modderige wegje moeten volgen. Je zal ongetwijfeld onder de indruk geraken van de ongereptheid van de natuur hier.
We wandelend nu voorbij de achterzijde van enkele van de Demer afgesneden meanders. Zo’n meander biedt een grote diversiteit aan bloemen en planten dank zij de aanwezigheid van een vrij groot aantal minder courante planten. Zo kan je met name de zeldzame zwanebloem bewonderen, een juweeltje van een plant. Watertorkruid, gele waterkers, waterzuring en moeras-vergeet-mij-nietje maken van de Demerarmen pareltjes van moeder natuur. Deze grote verscheidenheid aan planten danken we aan de vaak wisselende waterstanden in de oude rivierbeddingen. In de zomer en het najaar liggen zij vrijwel droog maar in de natte seizoenen en bij hoge grondwaterstand, kunnen de talrijke amfibieën naar hartelust genieten van het water. Zo tref je hier de groene en bruine kikker aan, de pad en de alpenwatersalamander maar ook de meer zeldzame rugstreeppad en kamsalamander werden hier reeds waargenomen.
In de rietkragen en wilgenstruwelen, die vooral de oudere coupures afboorden, voelen rietgorsen en sprinkhaanrietzangers zich uitermate in hun schik.

De tocht door dit vrij onherbergzaam gebied is ongeveer 1,5km lang. Kijk vervolgens uit naar een weg die links afbuigt.
We steken de baan over en volgen links de wegberm naast het fietspad. Naast woning nr.118 volgen we een wegje dat ons aan de voet van de Heikantberg brengt, een Hagelandse heuvel waar bewoning, in harmonie met de natuur, toegelaten werd. Aan een T-splitsing slaan we linksaf. We volgen zo langs de koele noordflank van de Heikantberg  de Kwikstaartweg. Aan het bordje Elzendreef slaan we rechtsaf tot we aan de Eekhoornlaan komen.  Deze weg volgen we tot aan de Heirbaan die we linksaf gedurende ongeveer 1,5 km volgen.  Links van ons ligt het natuurgebied “De Vijvers”, een van oudsher moerassig gebied. Bij het oversteken van de tamelijk drukke Begijnendijksesteenweg kijken we goed uit.
Vervolgens brengt de eerste weg links ons in het Vorsdonkbos. Toen de Demer op het einde van de Ijstijden een andere loop zocht, sneed hij een grote rivierbocht middendoor. Deze intussen verveende meander van toen heet nu Vorsdonk-Turfputten. Massa’s zuiver kwelwater komen uit de voet van de  Eikelberg  in Gelrode in dit gebied terecht. Oorspronkelijk probeerden de boeren hier nog wat aan landbouw te doen maar na de Tweede Wereldoorlog evolueerde Vorsdonkbroek gaandeweg naar een bosgebied met evenwel nog heel wat open plaatsen: turfputten, bomkraters, moerassen en veenhooilanden. Hier bloeien de brede - en  gevlekte orchissen.De schrale hooilanden worden door maaien en hooien open en bloemrijk gehouden.
Het is hier heel aangenaam wandelen. Geniet ervan want eens het bos uit komen we terug aan de Begijnendijksesteenweg . Wanneer we rechts afslaan zien we de Demerbrug en de startplaats en meteen ook het eindpunt van de wandeling.


Foto's van marching in Betekom :

betekom

20:18 Gepost door jeroen&kristel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.